Två riktigt gamla båthus för kyrkbåtar finns i vår by. Dessa står direkt söder om Bliktpunkten och på Nusnäs Hembygdslags websida kan du läsa mer om byggnaderna och dess innehåll.