Klicka på den blå texten här till höger för att få fram dokumenetet

- Badplatsen är ett av de markområden som bysamfälligheten ansvarar för och här gjordes nyligen en renovering av både omklädningshus men även slogbod.

- Sjöstranden som går längs med hela Nusnäslandet, från gränsen Färnäs rå till Garsås rå. Bredden på den bygemensamma strandremsan S1 varierar från 10-60 meter bred beroende på om terrängen är låglänt eller brant uppför. Båthusen längs sjöstranden står på bymark som arrenderas av båthusägaren.

- Majstångsplatsen med majstång är ytterligare en plats som ligger under Bysamfällighetens ägo. Dock har ansvaret för midsommarfirandet lagts på Nusnäs IF sedan många år tillbaka. Ett midsommarfirande som du alltid kan läsa mer om på nusnas.se