Årsmöte 2019 27 Mars kl. 19

Nusnäs Bysamfällighet har årsmöte 27 mars kl. 19.00 i Bygdegården.

Registrering av deltagande och fullmakter kl. 18.00 - 18.45

Årsredovisningshandlingar finns utlagda i kaféet hos Nils Olssons Hemslöjd, Edåkersvägen 17 from. 15 mars

2019-03-17 18:57