Årsmöte 27 Mars kl. 19.00 i Nusnäs Bygdegård

Ärenden enl. stadgarna §15 2 motioner och 2 framställningar från styrelsen.

Registrering av deltagande och fullmakter kl 18.00-18.45

Årsredovisningshandlingar finns utlagda i kaféet hos Nils Olssons Hemslöjd Edåkersvägen 17

2017-03-19 21:39