Stadgar för Samfällighetsförvaltningen

Här kan du läsa stadgarna som Nusnäs Bys Samfällighetsförvaltning har att förhålla sig till.

Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Klicka på bilden för att länkas till Stadgarna i sin helhet