Nusnäs Bys Samfällighetsförening

Medlemmar i Nusnäs Bys Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma i Nusnäs bygdegård onsdagen den 27 mars 2024 kl. 19:00

Ärenden:

  • Enligt stadgarna § 15.
  • Styrelsens framställan beträffande arrendeavgifter och godkännande av arrenden.
  • Motion från Nils K Munter angående arrenden.

Registrering av deltagande och fullmakter klockan 18.00-18.45.

Årsmöteshandlingar finns utlagda hos Grannas A Olssons Hemslöjd AB, Edåkersvägen 24 från och med den 15 mars.

Nusnäs den 4 mars 2024
Styrelsen