Välkommen!

Nytt!
KALLELSE föreningsstämma 2023


Medlemmar i Nusnäs Bys Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma i
Nusnäs bygdegård fredagen den 31 mars 2023 klockan 19.00.

Ärenden: Enligt stadgarna § 15.
Styrelsens framställan beträffande arrendeavgifter och godkännande av arrenden.

Motion från Arne Karlsson angående igenlagt dike.
Motion från Nils och Elisabet Munter angående återställande av rubbad besittning mm.
Motion från Jan-Erik Eriksson med flera angående upprustningar av skorsten och kakelugnar i Fu Kvarnstuga.

Registrering av deltagande och fullmakter klockan 18.00-18.45.

Årsmöteshandlingar finns utlagda hos Grannas A Olssons Hemslöjd AB, Edåkersvägen 24
fr o m den 21 mars.

Nusnäs den 13 mars 2023
/Styrelsen


Vi hoppas att med denna sida göra det lite enklare för intresserade att få information om samfällighetens uppgifter, åtaganden och vad som är på gång. Här kan du också lätt  komma i kontakt med oss, via mejl. Klicka bara på rubriken "Kontakt" här nedan så länkas du till ett formulär där du skriver in ditt ärende och din egen mejladress.
Häng med oss här med jämna mellanrum så håller du dig uppdaterad på våra ärenden och uppdrag. /Styrelsen

Nyheter