Nusnäs Bys Samfällighetsförening

Kallelse till föreningsstämma 2024

Medlemmar i Nusnäs Bys Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma i Nusnäs bygdegård onsdagen den 27 mars 2024 kl. 19:00 Ärenden: Registrering av deltagande och fullmakter klockan 18.00-18.45. Årsmöteshandlingar finns utlagda hos Grannas A Olssons Hemslöjd AB, Edåkersvägen 24 från och med den 15 mars. Nusnäs den 4 mars 2024 Styrelsen

Om oss

Nusnäs Bys Samfällighetsförening är en förening som bildades 1970 för att ansvara för byns gemensama markytor men även för byns gemensamma kulturbyggnader.

Under benämningen markyta ingår såväl grustag, sjöstranden och därmed marken som båthusen står på, badplatsen/campingen.

I kulturbyggnader ingår bl.a. de gamla kyrkbåthusen söder om Bliktpunkten. Kyrkbåtarna Yrvädret (200 år gammal), Lissnien (160 år gammal). Lissnien står för övrigt uppställd under tak vid Dalahästsnickerierna för påseende av turister och ortsbor.

Läs mer om dessa mark och kulturbyggnader under sidan för respektive område: Mark eller Byggnader