Välkommen!

KALLELSE

Medlemmar i Nusnäs Bys Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma på
Bliktpunkten tisdagen den 6 juli 2021 klockan 19.00.

Ärenden: Enligt stadgarna § 15.
Styrelsens framställan beträffande arrendeavgifter.

Registrering av deltagande och fullmakter klockan 18.00-18.45.

Årsmöteshandlingar finns utlagda hos Grannas A Olsson hemslöjd Edåkersvägen 24.

Nusnäs den 21 juni 2021
/Styrelsen


Vi hoppas att med denna sida göra det lite enklare för intresserade att få information om samfällighetens uppgifter, åtaganden och vad som är på gång. Här kan du också lätt  komma i kontakt med oss, via mejl. Klicka bara på rubriken "Kontakt" här nedan så länkas du till ett formulär där du skriver in ditt ärende och din egen mejladress.
Häng med oss här med jämna mellanrum så håller du dig uppdaterad på våra ärenden och uppdrag. /Styrelsen

Nyheter