Nusnäs Bys Samfällighetsförening

Zonindelning

Dokumenetet Zonindelning är ett dokument som i samarbete med Stadsarkitekten tagits fram för att på ett enklare sätt förklara förutsättningarna för VAR och VAD man får bygga efter sjölandet (fastighetsbeteckning S1).

Stranden är med detta indelad i 8 olika zoner som var och en har olika fysiska förutsättningar och där olika faktorer bör tas hänsyn till. 

Zon A

Privata tomter gränsar mot samfälld mark. Samordning befintliga hamnar och eventuell nybyggnad av några gemensamma hamnar. Småbåtsbryggor.

Notvarp, Kultur- och fornlämningar

Zon B

Endast några bebyggda tomter gränsar mot samfälld mark. Bevaras oexploaterat, förutom enstaka flytbryggor i viken.

Notvarp, Kultur- och fornlämningar

Zon C

Privata tomter gränsar mot samfälld mark. Bevaras oexploaterat.

Notvarp

Zon D

Privata tomter gränsar mot samfälld mark. Samordning i befintliga hamnar. Småbåtsbryggor.

Någon småbåtsbrygga kan tillkomma.

Zon E

Privata tomter gränsar mot samfälld mark. Bevaras oexploaterat

Notvarp

Zon F

Allmän väg avgränsar privat/samfälld mark.

Notvarp, Ev. någon småbåtsbrygga

Zon G

Allmän väg avgränsar privat/samfälld mark. 2 st större gemensamma hamnar finns

Notvarp, Kultur- och fornlämningar

Zon H

Privata tomter gränsar mot samfälld mark. Samordning i befintliga större hamnar. Småbåtsbryggor

Ev. Kulturlämningar

Zonindelning

  1. Rå Garsås – Sixten Lindberg
  2. Sixten Lindberg – Dragvikens norra udde
  3. Dragvikens norra udde – Björnudden
  4. Björnudden -Torstens
  5. Torstens-Tomtbryggan
  6. Tomtbryggan – Hållåsudden
  7. Hållås udden-Badplatsen
  8. Badplatsen-Färnäs rå

Zonindelning