Zonindelning

Dokumenetet Zonindelning är ett dokument som i samarbete med Stadsarkitekten tagits fram för att på ett enklare sätt förklara förutsättningarna för VAR och VAD man får bygga efter sjölandet (fastighetsbeteckning S1).

Stranden är med detta indelad i 8 olika zoner som var och en har olika fysiska förutsättningar och där olika faktorer bör tas hänsyn till.

Se på  kartbild för att hitta de olika zonerna genom att klicka på länken här nedan. (kartbild kommer inom kort)