Båthusägare 2019

Ägarförteckning på nuvarande ägare till båthus efter Nusnässtranden. 

Se ägarförteckning!

Turordningslista i båthuskön

Arrendeavgift

Delägarfatsigheter

1:a delägarfastighet 200 kr/år

2:a och uppåt 1000 kr/år/båthusplats

ex. Ägare till 1 delägarfastighet med 3 båthus betalar alltså 200+1000+1000=2200 kr för arrendet/år.

Ej Delägarfastigheter

1000 kr/båthusplats

PM Muddring  - Inom fastighet Mora Nusnäs S1 Klicka HÄR!

Bilaga B - Blankett för anmälan om vattenverksamhet Klicka HÄR!

Bilaga C - Blankett för ansökan om strandskyddsdispens Klicka HÄR!